September 17, 2017

Jill WhalenTop Enrollers

te-09-18-17

Announcing our Top Enrollers for the week of September 11 through September 17, 2017

Worldwide (Excluding Asia)
Bree Calldwell, Australia
Veronica Mendoza Pérez, Mexico
Lee King, Australia
Kass Frendo, Australia
Tila Delfina Julissa Marquez Lopez, Mexico
Eleanor Callo, Australia
Dana Bourke, Australia
Laura Ramírez Sanchez, Mexico
Edith Esparza Rodriguez, Mexico
Azucena Juarez Reyes, Mexico

Asia
Kim Sejin, Indonesia
Chen-Wen Yu 陳玟妤, Taiwan
Tsao-Ming Fang 曹銘芳, Taiwan
Liu-Chun Hsiang 劉君祥, Taiwan
Hsu-Hsiu Chin 徐秀錦, Taiwan
Luo Yan 羅燕, Hong Kong
Yang Fu Qin 杨福琴, Japan
Chan Tim Wa Tim 陳添樺, Hong Kong
Yu-Hui Ju 游惠如, Taiwan
Chen-Kuo Hsiung 陳國雄, Taiwan